Slaapapneu

Slaapapneu is een aandoening waar naar schatting 600.000 Nederlanders aan lijden. De meesten zijn er zich niet van bewust. Voor velen is het echt een uitkomst wanneer eindelijk de diagnose wordt gesteld.

Het is allereerst heel belangrijk om de symptomen van slaapapneu te herkennen. Daarom zetten wij alvast de belangrijkste kenmerken van slaapapneu op een rijtje.

- Ademstops gedurende de nacht
- (Luid) snurken
- U merkt het niet tijdens het slapen (uw partner vaak wel)
- Niet uitgerust wakker worden
- Slaperigheid tijdens alledaagse zaken als lezen, tv kijken, auto rijden
- Snel geïrriteerd zijn

Via de huisarts kunt u doorverwezen worden naar een KNO-arts of longarts, waarna uiteindelijk middels een slaaponderzoek wordt vastgesteld of u slaapapneu heeft. Als dit het geval is, wordt er, afhankelijk van de ernst, gekozen voor een behandeling met een slaaptrainer, een MRA (Mandibulair Repositie Apparaat), een CPAP-apparaat, een operatie of een combinatie hiervan.

Voor het vervaardigen van een MRA kunt u terecht in onze praktijk. Dit kan overigens ook als er geen sprake is van slaapapneu, maar alleen van snurken. De kosten voor een MRA worden dan echter niet vergoed door uw verzekeraar.  

 

Voor het vervaardigen van een MRA worden er drie afspraken ingepland:

1. intake: in deze afspraak wordt uw gebit beoordeeld en wordt er een kaakoverzichtsfoto gemaakt. Op basis hiervan wordt bepaald of uw gebit geschikt is voor een MRA en of er nog eventuele aanpassingen gedaan moeten worden.

2. afdrukken maken: in deze afspraak worden er afdrukken gemaakt van uw gebit en wordt vastgelegd in welke positie het MRA ingesteld zal worden. Hierna wordt het MRA vervaardigd door het laboratorium.

3. plaatsen: in deze afspraak wordt het MRA geplaatst en indien nodig nog wat aangepast. Ook krijgt u uitleg over het dragen en onderhouden van het MRA. Er wordt een controle afspraak gepland na 2 maanden.

 

Op de website van de Apneuvereniging kunt u meer informatie vinden over slaapapneu en de behandeling ervan.