Gebitsslijtage

Gebitsslijtage komt bij iedereen voor en is een fysiologisch proces. Soms verloopt de slijtage sneller dan normaal en dan kan het pathologisch worden.
Dit heeft diverse gevolgen, namelijk: kan leiden tot diverse functionele problemen, zoals gevoeligheid of pijnklachten, verminderde kauwfunctie of verminderde esthetiek als gevolg van die slijtage. 

Wat kan de gevolgen van slijtage zijn:

1- afgesleten tanden en kiezen die er korter uitzien en een andere vorm hebben gekregen 

2- gevoeligheid bij koud en warm eten en drinken

3- verminderde functie

 

De meest voorkomende oorzaken van pathologische gebitsslijtage zijn tandenknarsen en overbelasting door tandklemmen.

 

De behandeling van gebitsslijtage wordt gekozen op basis van de ernst van de gebitsslijtage en de mate van progressie.

1. Bij geringe slijtage kan er gekozen worden voor preventieve behandeling:

- Gevoeligheid kan tegengegaan worden met een beschermend laagje fluoride

- Tandenknarsen en -klemmen kan vaak behandeld worden met bewustwording van de kaakbewegingen overdag en het dragen van een beschermplaat 's nachts.

- Bij zeer geringe slijtage uit het verleden kan deze onder controle gehouden worden, bijvoorbeeld door periodiek gebitsmodellen te maken en deze te vergelijken.

 

2. Bij ernstige slijtage wordt er gekozen voor restauratieve behandeling:

- De vorm van de tanden en kiezen wordt hersteld, waardoor functie weer zal herstellen

- Eventueel is er verwijzing naar de orthodontist noodzakelijk als er naast slijtage ook sprake is van scheefstand van het gebit.