​Het behandelteam van Tandartspraktijk De Tandwachters streeft naar hoogwaardige mondzorg en biedt een groot aantal behandelingen aan.

Preventie en mondgezondheid zijn kernwaarden voor ons, waar wij dan ook de nadruk op leggen.  Hierdoor wordt de verleende zorg voorspelbaarder en worden problemen in de mond zoveel mogelijk voorkomen. 

 

 

Mondhygiënist

De mondhygiënist is in de eerste plaats belangrijk voor preventie: het voorkomen van gaatjes en tandvleesontstekingen. Vooral bij kinderen willen we hier veel aandacht aan besteden, om zo een goede basis voor de mondverzorging te leggen.
De mondhgiënist is daarnaast gespecialiseerd/geschoold in het behandelen van tandvleesontstekingen. Dit doet zij handmatig of met behulp van ultrasone appartuur en eventueel met verdoving.  

Restauratieve Tandheelkunde 

​Tandweefsel kan door veel processen worden beïnvloed. Het herstel van verloren tandweefsel wordt restauratieve of reconstructieve tandheelkunde genoemd. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het repareren van kleine gaatjes en insufficiënte vullingen. Met composiet (wit vulmateriaal) herstellen we de versleten facetten.

Het doel van restauratieve tandheelkunde is om de zieke, beschadigde tand weer gezond maken en de functie terug te geven.  Met de juiste materialen en het correct gebruik daarvan, kunnen wij restauraties maken die de biologische en mechanische eigenschappen van tanden echt nabootsen en zeer functionele en zeer esthetische restauraties opleveren.

Orthodontie (Beugel)

​De term orthodontie komt van de Oudgriekse woorden orthos (recht) en odontos (tand). Tegenwoordig is de invloed van orthodontie is in het dagelijks leven veelvuldig zichtbaar. Met name bij jongeren, maar ook bij volwassenen. Door middel van brackets, draden en elastiekjes of door een doorzichtige beugel worden tanden en kiezen in de gewenste stand gebracht. 

Kinderen

Een gezond (melk)gebit is heel belangrijk voor ons. Zeker bij kinderen is preventie heel belangrijk, omdat ze van goed aangeleerde gewoontes hun levenlang profijt zullen hebben.

Als er toch een behandeling nodig is, gebeurt dit op een manier die aangepast is aan het kind. Alle stappen worden in begrijpelijke taal uitgelegd en eventueel wordt er eerst een afspraak gepland waarin alleen maar voorbereid wordt op een behandelafspraak (een zogenaamde wenzitting).

 

Angst

Bent u bang voor de tandarts? U bent zeker niet de enige! Tandartsangst komt veel voor, met verschillende maten van angst. Vaak wordt deze al voor een groot deel weggenomen door heldere uitleg en rustige communicatie. Ook is het mogelijk om toe te werken naar behandelingen door middel van zogenaamde wenzittingen. In deze afspraken (zittingen) wordt bijvoorbeeld eerst de speekselzuiger geïntroduceerd en in de mond geplaatst of wordt het geluid van de boor opgewekt zonder dat er daadwerkelijk geboord zal worden.

Het is belangrijk dat u aangeeft bang te zijn voor de tandarts, zodat wij daar rekening mee kunnen houden. 

Wortelkanaal behandeling

Er zijn verschillende redenen waarom een tandarts een wortelkanaalbehandeling uitvoert. In de meeste gevallen is het levende deel van een tand / kies (de pulpa) geïnfecteerd of heeft deze het omliggende bot geïnfecteerd nadat hij afgestorven is.
Tijdens een wortelkanaalbehandeling verwijderen we het geïnfecteerde tandweefsel (de ontstoken of afgestorven pulpa) en reinigen we de ruimte waarin deze zich bevond (pulpakamer en wortelkanalen) met behulp van vijltjes. Na grondig spoelen en drogen, wordt deze ruimte weer opgevuld en wordt de tand of kies weer gerestaureerd. 

Slaapapneu

Slaapapneu is een slaapstoornis waarbij sprake is van ademstilstand tijdens het slapen. Een apneu is een pauze van de ademhaling die ten minste 10 seconden duurt. Iedereen heeft wel eens apneus in zijn slaap. Er is pas sprake van het slaapapneusyndroom wanneer er sprake is van meer dan 10 apneus per uur. Slaapapneu gaat vaak samen met snurken.

Kunstgebit (prothese)

​Als een of meer tanden of kiezen missen, kan er gekozen worden voor een gedeeltelijk kunstgebit. Dit kan met metaal (frame) of zonder metaal (partiële plaatprothese), afhankelijk van de te vervangen elementen en de gewenste functie.
Als alle tanden en kiezen ontbreken, wordt er gekozen voor een volledige prothese, eventueel op implantaten in het geval dat er te weinig houvast is aan de eigen kaken. 

Trekken van tand of kies (extractie)

​Als een tand of kies dusdanig beschadigd is dat hij niet meer te restaureren is, is extractie de enig mogelijke behandeling. Dit wordt altijd met plaatselijke verdoving gedaan en na de extractie wordt de wond dichtgedrukt met een gaasje of, indien nodig, gehecht. Ook krijgt u instructies mee over wat u wel en niet kunt doen in verband met de wond.
Het is belangrijk om de eerste 24 uur na extractie niet te roken of alcohol te gebruiken, aangezien dit de genezing kan vertragen en zelfs voor ontsteking van de wond kan zorgen.